Wierzyciel S.Aod 300 zł

Informacja o Ofercie

Firma stawia w pierwszej kolejności na bardziej zamożnych klientów. Dla osób mniej zasobnych oferuje krótkoterminowe pożyczki bez zaświadczeń.


Warto we wstępie opisu nadmienić, że Wierzyciel wymaga minimum 1300 zł netto dochodu.  Jest to próg nie dla wszystkich osiągalny. Nie wszyscy emeryci i renciści mieszkający w Warszawie spełnią warunki parabanku. Jeśli jednak osiągamy ten podstawowy wymóg, możemy ubiegać się o zobowiązanie, które dla nowych klientów wynosi od 300 zł do nawet 2300 zł. W takim wypadku nie potrzebujemy nawet zgody współmałżonka.  Kwota pożyczki będzie znacznie wyższa, gdy będziemy mieli 2 żyrantów i maksymalnie wyniesie 12 tys. zł.

Odmiennie niż Providencie, raty zadłużenia spłacamy miesięcznie, które mogą trwać nawet 4 lata. Pamiętajmy, iż Wierzyciel zabezpiecza swoje należności w postaci weksla in blanco. Odrzuca też wnioski o pożyczkę osób z zajęciem komorniczym, lub gdy widniejemy w systemie InfoMonitorBankowym Rejestrze Klientów Nierzetelnych.  Wyższe wymogi przekładają się na znacznie niższe całkowite koszty długu.  Oferta parabanku zainteresuje z pewnością klientów o wyższych dochodach, którym nie zależy na gotówce od ręki.

Oddziały Wierzyciela w Warszawie (autoryzowani przedstawiciele):


Wyświetl większą mapę

ul. Niedzielskiego 2 lok. 8 (022) 455 51 21


Wyświetl większą mapę

ul. Lazurowa 177/4 022 822 19 18